Giải đấu UEC SAMSUNG 2022 được tổ chức từ ngày
17/09/2022 - 30/10/2022
Được chia thành 3 Giai đoạn
Đăng ký thi đấu • Vòng loại & Bán kết • Vòng Chung Kết
GIAI ĐOẠN 1 - ĐANG DIỄN RA
ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
Đăng ký thi đấu
17/09/2022 - 30/09/2022
Kiểm tra & Xác nhận đăng ký
17/09/2022 - 30/09/2022
Công bố Lịch thi đấu
17/09/2022 - 30/09/2022
GIAI ĐOẠN 2
VÒNG LOẠI & BÁN KẾT
Vòng Loại khu vực các bộ môn
08/10/2022 - 09/10/2022
Vòng Bán kết khu vực các bộ môn
15/10/2022 - 16/10/2022
GIAI ĐOẠN 3
VÒNG CHUNG KẾT
Chung Kết Valorant
29/10/2022
Chung Kết LMHT: Tốc Chiến
29/10/2022
Chung Kết PUBG Mobile
30/10/2022